God ljudmiljö i skola och förskola – En prioritet!

God ljudmiljö i skola och förskola – En prioritet!

Skola

God ljudmiljö i skola och förskola – En prioritet!

Ljudmiljön i svenska skolor och förskolor är inte alltid så bra, och detta påverkar både elever och anställda negativt. Det är allmänt känt att en bra ljudmiljö underlättar skolarbetet, men hur gör man egentligen för att uppnå detta och vad står det på prislappen?

Det finns onekligen en stor okunskap om vad det faktiskt kostar att skapa bra ljudmiljöer i utbildningslokaler samt vilken omfattande effekt detta har för samtliga personer inblandade. Denna okunskap leder bl.a. till att många elever inte finner den koncentration de behöver för lyckade studieresultat under sin skolgång, samt att många lärare och pedagoger i onödan tvingas jobba hela sina yrkesliv i dåliga arbetsmiljöer. Dåliga arbetsmiljöer som med enkla medel hade kunnat förbättrats avsevärt. Dåliga utbildningsresultat och en bristande allmänhälsa, med sjukskrivningar och olust till arbete, riskerar bli resultatet.

Ljudabsorberande akustikskivor är lösningen! Snyggt, effektivt, billigt.

Genom att montera ett undertak och/eller väggakustikskivor i klassrum medför att den allmänna ljudnivån kommer att sänkas, vilket skapar ett lugn som underlättar inlärningsprocessen hos unga och skapar välbehag för samtliga i rummet. Både taluppfattbarheten (förmågan att kunna lyssna på vad som sägs utan ansträngning) samt talarkomforten (att kunna tala utan att överanstränga sin röst) är två faktorer som har mycket stor betydelse i huruvida en individ upplever välbefinnande på sin arbetsplats eller inte. Och det behöver inte kosta särskilt mycket!

Vi innehar ett brett sortiment utav olika högkvalitativa undertak, akustikskivor och väggakustikskivor som samtliga är kraftigt ljudabsorberande och dessutom är mycket enkla att montera. Här nedan har vi listat ett urval av produkter som vi anser är särskilt goda alternativ för att åstadkomma bra och trevliga utbildningsmiljöer. Genom att klicka dig in på respektive produktsida kommer du snabbt att bli varse om att det inte är heller behöver vara speciellt kostsamt att må bra på jobbet. Att investera i bra ljudmiljöer är att investera i din egen, din personals och dina elevers hälsa!

I anslutning till samtliga av våra produkter tillgodoser vi dessutom utförliga monteringsanvisningar. Allt för att vi vill att bra ljudnivåer och god arbetshälsa skall vara tillgänglig för alla. Skulle du ha några frågor eller möjligtvis behöva hjälp med monteringen, tveka då inte att höra av dig till oss!

×