Akustikskivornas olika kantutformningar – Förstå skillnaderna

I vår webbshop finns akustikskivor tillgängliga i totalt nio stycken olika kantutformningar. Akustikskivor med olika kantutformningar ser dels olika ut rent utseendemässigt, likaså skiljer sig skivorna åt med avseende på hur de bör monteras. För att du som kund enkelt skall få en överblick över hur de olika kantutformningarna ser ut, har vi på denna sida samlat samtliga varianter. Till varje kantutformning har vi också skrivit en kort text innehållande matnyttig information, i syfte att det skall bli enklare att förstå vad som skiljer de olika modellerna åt. När det kommer till hur de olika akustikskivorna monteras finner du hjälp och tips genom att titta på de tillhörande monteringsanvisningar som återfinns på varje specifik produktsida.

Fyra av de totalt åtta olika kantutformningarna, nämligen kant B, C, F och SQ, monteras direkt emot underlaget. Resterande fem utformningar; kant A, Dg, Ds, E och Ez monteras istället i en bärverkskonstruktion. Då man väljer någon av de fem sistnämnda kantutformningarna är det viktigt att man tar hänsyn till vilken utav bärverksmodellerna T15 eller T24 som akustikskivorna skall installeras i. Detta medför att de akustikskivor som är konstruerade för att installeras i en bärverkskonstruktion kommer att namnges både utefter sin kantutformning samt också utefter vilken bärverksmodell de är konstruerade för.

Om vi exempelvis tar en akustikskiva med kantutformningen Dg24, så berättar dess namn för oss att akustikskivan har en ”Dg-kant” (se bild nedan) samt att den är konstruerad för att installeras i en bärverkskonstruktion av modell T24. Hade kantutformningen istället varit E15 innebär det att akustikskivan har en ”E-kant” (se bild nedan) och skall installeras i en bärverkskonstruktion av modell T15.

Vår tredje bärverksmodell har namnet C3 och är ett korrosionsbeständigt bärverkssystem. Bortsett från sitt specialbehandlade ytskikt, så är bärverksprofilerna identiska med profiler tillhörande bärverksmodell T24. Detta medför att samtliga akustikskivor med kantutformningarna A24, Dg24, Ds24, E24 och Ez24 går utmärkt att installera i ett C3-bärverk.

Sammanfattningsvis är det alltså inte så komplicerat som det vid ett första ögonkast må se ut. Ifall du väljer att montera en bärverkskonstruktion av modell T24 (alternativt modell C3) så bör du också välja att installera en akustikskiva med någon av kantutformningarna som heter A24, Dg24, Ds24, E24 eller Ez24. Samma tankesätt appliceras ifall du istället väljer att montera ett bärverk av modell T15, varav du då bör välja mellan någon av kantutformningarna A15, Dg15, Ds15, E15 eller Ez15.

Det skiljer rent estetiskt ingenting på en akustikskiva konstruerad för ett bärverk av modell T15 gentemot en akustikskiva konstruerad för ett bärverk av modell T24. Utan varianterna skiljer sig enbart med avseende på dess yttermått, så att skivorna skall ha optimal passform i den avsedda bärverksmodellen. För mer information kring de olika bärverksmodellerna, var god se vår Bärverksguide.

 

De olika kantutformningarna är:

Undertaket.se, Akustikskivors olika kantutformningar, Kantutformning A, Ecophon, Akustikskivor, Undertaksplattor, Köp billigt online

Kant A

Denna kantutformning är den allra vanligaste. Akustikskivan är slät och har helt raka kanter. Skivan monteras i ett synligt bärverk och är lätt demonterbar.

Undertaket.se, Akustikskivors olika kantutformningar, Kantutformning B, Ecophon, Akustikskivor, Undertaksplattor, Köp billigt online

Kant B

Denna kantutformning besitter en fasad kant. Akustikskivor med denna utformning monteras vanligen genom att de limmas kant mot kant direkt mot underlaget, där den fasade konstruktionen skapar ett diskret spår mellan skivorna. I vissa fall kan de även skruvas upp i ovanliggande underlag. Detta är en bra akustikskiva att välja om man vill uppnå en så liten konstruktionshöjd som möjligt. Exempelvis i trapphus. Dessa akustikskivor är inte demonterbara.

Undertaket.se, Akustikskivors olika kantutformningar, Kantutformning C, Ecophon, Akustikskivor, Undertaksplattor, Köp billigt online

Kant C

Även kant C är en akustikskiva med fasad kant. Likt kant B monteras dessa direkt mot underlaget. Förutom att limma upp dem, vilket återigen är det vanligaste tillvägagångssättet, kan man exempelvis fästa dem med styrfjäder, fästbleck och/eller Z-profil. Detta är en bra akustikskiva att välja då man vill uppnå så liten konstruktionshöjd som möjligt. Skivans fasade kanterna skapar ett diskret spår mellan skivorna, som i övrigt är släta. Akustikskivor av denna typ är inte demonterbara.

Undertaket.se, Akustikskivors olika kantutformningar, Kantutformning Dg, Ecophon, Akustikskivor, Undertaksplattor, Köp billigt online

Kant Dg

Denna akustikskiva monteras i en bärverkskonstruktion och är fullt demonterbar. Unikt för denna kantutformning är att skivorna lätt kan monteras samt demonteras vid små konstruktionshöjder. Kantutformningen är också speciell i den mån att akustikskivorna kommer att dölja merparten av bärverket och endast lämna kvar en smal, distinkt spalt mellan skivorna. Bärverket kommer därmed att ligga 14 mm ovan skivornas underkant, vilket ger en svävande känsla av att akustikskivorna är frihängande.

Undertaket.se, Akustikskivors olika kantutformningar, Kantutformning Ds, Ecophon, Akustikskivor, Undertaksplattor, Köp billigt online

Kant Ds

Akustikskivor med denna kantutformning monteras i en bärverkskonstruktion, där de helt döljer bärverksprofilerna. Skivornas kanter är symmetriskt fasade, vilket skapar ett diskret spår mellan skivorna. Ytan är slät och varje skiva är demonterbar.

Undertaket.se, Akustikskivors olika kantutformningar, Kantutformning E, Ecophon, Akustikskivor, Undertaksplattor, Köp billigt online

Kant E

Akustikskivorna monteras i en bärverkskonstruktion. Kantutformningen ger skivorna en nedsänkt kant, vilket gör att de i bärverket trillar ner 10 mm under konstruktionen. Detta medför tydliga, dekorativa skuggeffekter som förstärker takets rutmönster samtidigt som skivorna svagt döljer bärverket. Varje undertaksskiva är enkelt demonterbar.

Undertaket.se, Akustikskivors olika kantutformningar, Kantutformning Ez, Ecophon, Akustikskivor, Undertaksplattor, Köp billigt online

Kant Ez

Kantutformningen Ez har en diagonal kantdesign och används för att skapa ett livfullt, böjande utseende på undertaket. Då skivorna faller ner en bit under bärverkskonstruktionen kommer profilerna delvis att döljas. Akustikskivorna monteras i en bärverkskonstruktion och förblir enkelt demonterbara.

Undertaket.se, Akustikskivors olika kantutformningar, Kantutformning F,, Ecophon, Akustikskivor, Undertaksplattor, Köp billigt online

Kant F

Akustikskivor med kant F är ett bra val då man önskar ett akustiktak med snabb och direkt infästning mot underlaget. Skivorna är släta, bortsett från dess fasade kanter som skapar ett diskret spår mellan varandra. Skivorna är inte demonterbara då de skruvas fast direkt mot underlaget.

Undertaket.se, Akustikskivors olika kantutformningar, Kantutformning SQ, Ecophon, Akustikskivor, Undertaksplattor, Köp billigt online

Kant SQ

Akustikskivor med kant SQ monteras direkt mot underlaget, och är därmed ett bra val då man vill uppnå minsta möjliga konstruktionshöjd. Kanterna är raka och plattan är slät. Monteringen sker med akustiklim och plattorna fästs med ett valfritt mellanrum mellan sig vilket ger en markant och estetiskt tilltalande effekt. Skivorna är inte demonterbara.