Olika bärverksmodeller – Förstå skillnaderna

I vår webbshop finns bärverksprofiler tillgängliga i totalt fyra stycken olika bärverksmodeller, nämligen T15, T24, T35 och C3. Samtliga modeller besitter samma egenskaper gällande bärkapacitet och tillvägagångssätt vid montering, men skiljer sig åt utseendemässigt i form av att de olika modellernas profilbredd varierar. Bärverksprofiler av modell T15 är 15 mm breda, profiler av modell T24 är 24 mm och profiler av modell T35 är 35 mm breda. Profiler av bärverksmodell C3 är, precis som profiler av modell T24, 24 mm breda. C3-profiler består dock av ett specialbehandlat stål med extra korrosionsskydd varpå denna bärverksmodell lämpar sig för utrymmen där luftfuktigheten stundtals är hög.

Undertaket.se, Bärverksguide, C3, Akustikmontage, Ecophon, Undertak i Borås, Rockfon, Olika bärverksmodeller

Undertaket.se, Bärverksguide, T15, Akustikmontage, Ecophon, Undertak i Borås, Rockfon, Olika bärverksmodeller

Undertaket.se, Bärverksguide, T24, Akustikmontage, Ecophon, Undertak i Borås, Rockfon, Olika bärverksmodeller

Undertaket.se, Bärverksguide, T35, Akustikmontage, Ecophon, Undertak i Borås, Rockfon, Olika bärverksmodeller

Kontrollera akustikskivornas kantutformning

De akustikskivor som är konstruerade för att installeras i en bärverkskonstruktion besitter alltid någon av de fem kantutformningarna A, Dg, Ds, E eller Ez. Dessa akustikskivor kommer även att namnges utefter vilken bärverksmodell de är konstruerade för.

Om vi exempelvis tar en akustikskiva med kantutformningen Dg24, så berättar dess namn för oss att akustikskivan har en ”Dg-kant” (se bild nedan) samt att den är konstruerad för att installeras i en bärverkskonstruktion av modell T24. Hade kantutformningen istället varit E15 innebär det att akustikskivan har en ”E-kant” (se bild nedan) och skall installeras i en bärverkskonstruktion av modell T15.

Vår tredje bärverksmodell har namnet C3 och är ett korrosionsbeständigt bärverkssystem. Bortsett från sitt specialbehandlade ytskikt, så är bärverksprofilerna identiska med profiler tillhörande bärverksmodell T24. Detta medför att samtliga akustikskivor med kantutformningarna A24, Dg24, Ds24, E24 och Ez24 går utmärkt att installera i ett C3-bärverk.

Det skiljer rent estetiskt ingenting på en akustikskiva konstruerad för ett bärverk av modell T15 gentemot en akustikskiva konstruerad för ett bärverk av modell T24. Utan varianterna skiljer sig enbart med avseende på dess yttermått, så att skivorna skall ha optimal passform i den avsedda bärverksmodellen. För mer information kring akustikskivor och dess olika kantutformningar, var god se vår Kantguide.

C3 – ett korrosionsbeständigt bärverk

C3-modellen är speciellt framtagen för användning i mer krävande miljöer eftersom bärverksprofilerna är extra tåliga mot fukt och väta. Detta beror på att stommen på C3-profiler är tillverkat av ett specialbehandlat stål med extra korrosionsskydd, samt en kappa av galvaniserat lackerat stål ovanpå detta. Dessutom har C3-bärverket en förmåga att självläka klippta kanter. Tillsammans med akustikskivan Hygiene Performance erbjuder vi ett brett utbud av lösningar för lokaler där luftfuktigheten ständigt eller stundtals är hög, alternativt där frekvent rengöring är nödvändig. Exempel på sådana användningsområden är kök, mat och dryckesindustri (eller där man hanterar andra livsmedel), duschutrymmen, simhallar, läkemedels- och elektronikindustri samt i vårdlokaler där kraven på renlighet är högre.

Samtliga modeller är lätta att montera

Innan du monterar ett undertak skall du först bestämma vilket modulmått undertaket skall ha. Den allra vanligaste varianten är att man monterar i (600×600 mm)-modul, följt av (1200×600 mm) och (1200×1200 mm). Dock finns fler varianter tillgängliga. Ditt val av modulmått styr sedan antalet, samt längderna, på de tvärprofiler som behövs. Likaså styr modulmåttet vilket format på akustikskivor som behövs.

Till varje undertaksbygge krävs alltid bärprofiler. Dessa monteras fast i det ovanliggande valvet/bjälklaget med hjälp av valfritt upphängningssystem, varefter tvärprofiler installeras mellan bärprofilerna. Tvärprofilerna klickas ”klickas” enkelt i bärprofilerna respektive andra tvärprofiler. Hela bärverket kommer sedan, ut med väggarna, att vila på en vägglist. Bärverksprofiler och vägglister finns i regel tillgängliga i tre olika standardkulörer; grå, svart och vit. För att få hjälp med att beräkna hur stort antal av varje produkt du behöver för just ditt undertaksmontage, kan du ta hjälp av vår Lathund.