Lathund för undertaksmontage i bärverk

Innan du beställer material till ditt projekt är det viktigt att du räknar över hur mycket du faktiskt behöver. I denna process kan vår lathund vara till stor hjälp.

Mät först den yta som du skall täcka med undertak (i kvadratmeter), och avläs sedan i tabellen hur många artiklar av respektive produkt som du behöver. När det gäller bärprofiler, tvärprofiler och upphängningsartiklar är det lätt att ge en rimlig uppskattning. Antalet vägglister som krävs får du dock enklast fram på egen hand; genom att mäta den totala längden på rummets samtliga väggar (i meter), varpå du sedan dividerar denna summa med 3. Det resultat du då erhåller är det antal vägglister som rummet i fråga kräver.

Antalet akustikskivor är även det något som du själv bör mäta. Hur många kvadratmeter som respektive förpackning med akustikskivor innehåller varierar mellan de olika produkterna. Detta gör att du i din överslagsräkning först och främst bör mäta upp den yta som du vill täcka med undertak (angett i kvadratmeter), för att sedan titta på den önskade akustikskivans produktinformation varpå du där kommer att finna hur många kvadratmeter varje förpackning innehåller. Dividera sedan rummets uppmätta kvadratmeter med det antal kvadratmeter som varje förpackning med akustikskivor innehåller. Det resultat du då får fram är hur många förpackningar som krävs för att täcka rummet.

Du får dessutom inte glömma av att beställa med de infästningar som montaget i fråga kräver.

Kom ihåg att det i webbshopen enbart går att beställa hela förpackningar.

Lathund, Materialtabell, Undertaket.se, Undertaksmontage, Bygg undertak, Räkna ut hur mycket material som krävs, Montera undertak, Ecophon